Haryt kategoriýalary

 • biz hakda
 • zawod
 • zawod
 • zawod

HV Sport

Dingzhou, Hytaýyň demirgazygyndaky sport önümleriniň dogduk şäheri adyna gowy öwrenişdi.Demirgazykda paýtagt Pekine we günortada welaýat paýtagty Şijiazhuang bilen ýanaşyk.Ulag gaty amatly.Sport pudagy, Dingjou şäheriniň adaty pudaklaryndan biridir.Soňky ýyllarda Dingjouda sport pudagy çalt ösdi we birnäçe sport senagaty seýilgähini döretdi we kem-kemden welaýatda we hatda tutuş ýurtda belli bir täsire eýe bolan sport pudagy bazasyna öwrüldi.

 • 100+

  işgärleri

 • 5

  Gözleg we barlag agzalary

 • 16

  satyjy

 • 16

  önümçilik liniýalary

 • 6

  ammar

 • 30+

  maşynlar

Toparymyz

 • Kompaniýamyzda 100 adamlyk önümçilik topary bar.Tejribeli işçi önümlerimizi we eltiş tizligimizi üpjün edip biler.

  ÖNÜMLER topary

  Kompaniýamyzda 100 adamlyk önümçilik topary bar.Tejribeli işçi önümlerimizi we eltiş tizligimizi üpjün edip biler.
 • Ajaýyp satuw toparymyz Afrikada, Demirgazyk Amerikada we Günorta Amerikada 30-dan gowrak ýurda öz işimizi giňeltdi.

  SATYLAR TEAM

  Ajaýyp satuw toparymyz Afrikada, Demirgazyk Amerikada we Günorta Amerikada 30-dan gowrak ýurda öz işimizi giňeltdi.
 • Bu, fitnes önümleriniň hiline gözegçilik etmekde baý tejribä eýe bolan 5 adamdan ybarat gözleg we ösüş toparymyz.

  Ylmy we gözleg topary

  Bu, fitnes önümleriniň hiline gözegçilik etmekde baý tejribä eýe bolan 5 adamdan ybarat gözleg we ösüş toparymyz.

ýyldyz önümleri

Fitnes höwesjeňleriniň umumy saýlawy

Şahadatnamamyz

 • şahadatnama
 • şahadatnama
 • şahadatnama
 • şahadatnama

Habar merkezi

Fitnes höwesjeňleriniň umumy saýlawy

Has köp saglyk we fitnes merkezine itergi ...

Byazan: Tomas Hoppough, Fewral, sagat 11: 32-de iberildi ...

Jemi bir dambbeli nädip ulanmaly -...

CNN Dana Santas tarapyndan çap edildi 1:01 PM EST ...

Iň oňat dambbell döş maşklary

Sport zalynda alakalary eşiden bolsaňyz gerek ...

Iň oňat barbell 2022: Barbe üçin nädip söwda etmeli ...

Fitnes hünärmenleri barbellleriň gaty kyn bolup biljekdigini aýdýarlar ...

Golf kim oýlap tapdy?

1457-nji ýylyň 6-njy martynda King James II, ol ...